Professioneel


Thuisverpleging TVN werkt met gekwalificeerde, zelfstandige zorgverleners. Wij garanderen dat de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de ISO/HKZ, wet op de kwaliteit. Wij toetsen onze zorg en de zorgverleners aan interne en externe kwaliteitscriteria, om adequaat te blijven aansluiten bij uw zorgvraag.

Thuisverpleging

Als u wondverzorging nodig heeft of medicatie toegediend moet krijgen, dan regelt Thuisverpleging TVN dat er een verpleegkundige bij u thuis komt. De verpleegkundigen zijn ook deskundig om chronisch zieken of terminaal zieken te begeleiden.

Persoonlijke verzorging

Bent u (tijdelijk) niet meer in staat om uzelf te verzorgen, dan kan Thuisverpleging TVN regelen dat een zorgverlener bij u thuis komt, om u te helpen bij het wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan.

Begeleiding

Heeft u, of uw naaste, begeleiding nodig bij het structureren van de dag of is de aanwezigheid van een zorgverlener gedurende de dag gewenst, dan kan Thuisverpleging TVN hier in bemiddelen.

Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer u door ziekte, ongeval of handicap het huishouden niet kunt doen, dan kan een huishoudhulp via Thuisverpleging TVN het stofzuigen, boodschappen doen of het verzorgen van de was van u overnemen.