Uw privacy is onze zorg


Thuisverpleging TVN is aangesloten bij Stichting Xstrazorg. Als u klachten of verbeterpunten heeft kunt u contact opnemen met ons, met de onafhankelijke cliëntenraad van Thuisverpleging TVN of met de externe klachtencommissie van Xstrazorg.

Thuisverpleging TVN garandeert handhaving van het beroepsgeheim en van uw privacy.  U kunt het privacyreglement opvragen bij Thuisverpleging Rijk van Nijmegen.