Financiering


Thuisverpleging Rijk van Nijmegen biedt thuiszorg die vergoed wordt via een persoonsgebonden budget (PGB) of de AWBZ én in particuliere zorg. Samen met u bekijken we welke verpleging, verzorging of ondersteuning u thuis nodig heeft, hoeveel dat kost en welke vergoedingen toepasbaar zijn.

AWBZ-zorg

De overheid financiert de toegekende zorg. Dit wordt betaald uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het CIZ  (ciz.nl), Centrum Indicatiestelling Zorg, stelt onafhankelijk vast voor welke zorg en voor hoeveel zorg u in aanmerking komt. Zij geven een advies - de indicatie - af aan het zorgkantoor dat het budget toekent.

PGB-zorg

Heeft u langer dan drie maanden zorg nodig, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt dan een bedrag toegewezen waarmee u zelf zorg of ondersteuning kunt inkopen. Indien gewenst begeleiden wij u bij de pgb-administratie.

Particuliere zorg

Wanneer u geen AWBZ-indicatie heeft en zelf zorg wilt inkopen, of wanneer u naast een AWBZ-indicatie aanvullende zorg wenst, kan Thuisverpleging TvN die voor u regelen. Wij informeren u over de mogelijkheden en welke kosten aan particuliere zorg verbonden zijn.